یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

MPU-3 NEW | برد کنترل کننده کوره های القایی 6 فاز | برد کنترل تریستور | برد تریستور

MPU-3 NEW | برد کنترل کننده کوره های القایی 6 فاز | برد کنترل تریستور | برد تریستور