یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

IGBT Drive | برد راه انداز IGBT | درایو IGBT

ف

نام قطعه

جریان

(آمپر)

ولتاژ

(ولت)

کاربردها

1

SKHI 61 R

2

900

درایو IGBT و MOSFET در مدار پل 3 فاز، درایو و UPS

2

SKHI 71 R

2

900

درایو IGBT و MOSFET در مدار پل 3 فاز، درایو و UPS

3

SKHI 10/12 R

8

1200

SMPF فرکانس بالا، چاپر ترمز

پل های نامتفارن، UPS توان بالا

4

SKHI 10/17 R

1700

5

SKHI 22A/B H4 R

8

1700

درایو MOSFET در مدار پل 3 فاز  در

کاربردهای صنعتی

6

SKHI 21A R

1200

7

SKHI 22A/B R

1200

8

SKHI 23/12 R

8

1200

SMPF فرکانس بالا، چاپر ترمز

پل های نامتفارن، UPS توان بالا

9

SKHI 24 R

15

1700

درایو IGBT و MOSFET در مدارهای پل، درایور، UPS  و اینورترهای جوشکاری ولتاژ باس DC تا 1200 ولت

10

SKYPER 12 press-fit 300A/1200V

15

1200

اینورترهای خورشیدی

منابع تغذیه

درایو موتور

11

SKYPER 12 press-fit 450A 1700V

1200

12

SKYPER 12 press-fit 450A/1200V

1200

13

SKYPER 12 press-fit 600A 1700V

15

1700

اینورترهای خورشیدی

منابع تغذیه

درایو موتور

14

SKYPER 12 press-fit 600A/1200V

1200

15

SKYPER 12 press-fit C 300A/1,2

1200

16

SKYPER 12 press-fit C 450A 1700V

1700

17

SKYPER 12 press-fit C 450A/1,2

15

1200

اینورترهای خورشیدی

منابع تغذیه

درایو موتور

18

SKYPER 12 press-fit C 600A 1700V

1700

19

SKYPER 12 press-fit C 600A/1,2

1200

20

Board 1 SKYPER 32PRO R

15

1700

برد آداپتور برای درایو SKYPER IGBT در مدار پل            برای کاربردهای صنعتی

   باس DC تا 1200 ولت

21

Board 2S SKYPER 32 PRO R

15

1700

برد آداپتور برای درایور SKYPER 32 IGBT در مدار پل برای کاربردهای صنعتی

 PCB با آبکاری از جنس طلا ، باس DC تا 100ولت

22

Board 2S SKYPER 32 R

15

1700

برد آداپتور برای درایور SKYPER 32 IGBT در مدار پل برای کاربردهای صنعتی

PCB با آبکاری از جنس طلا

باس DC تا 100ولت

23

Board 3S SKYPER 32 PRO R

15

1700

برد آداپتور برای درایور SKYPER 32 IGBT در مدار پل

برای کاربردهای صنعتی
PCB با آبکاری از جنس طلا

باس DC تا 900 ولت

24

Board 3S SKYPER 32 R

15

1700

برد آداپتور برای درایور SKYPER 32 IGBT در مدار پل برای کاربردهای صنعتی
PCB با آبکاری از جنس طلا

باس DC تا 1000ولت

25

Board 4S SKYPER 32 PRO R

15

1700

 برد آداپتور برای درایور SKYPER 32 IGBT در مدار پل     برای کاربردهای صنعتی
PCB با آبکاری از جنس طلا ، باس  DC  تا 1000ولت  

26

SKYPER PRIME 1700V 1kA PP

15

1700

اینورترهای خورشیدی، منابع تغذیه، درایو موتور

27

SKHI 24 R

15

1700

درایو IGBT و MOSFET در مدارهای پل،درایور، UPS و

اینورترهای جوشکاری، ولتاژ باس DC تا 1200 ولت

28

SKYPER 32 PRO R

15

1700

درایو IGBT در مدارهای پل 3 فاز، در کاربردهای صنعتی

ولتاژ باس DC تا 1200 ولت

29

SKYPER 32 R

30

SKYPER PRIME 1700V 1400A PP

15

1700

اینورترهای احیا کننده

وسایل نقلیه

درایو های بزرگ

31

SKYPER PRIME O 1000A / 1700V PP

32

SKYPER 12 R

20

1700

درایو IGBT در مدارهای پل 3 فاز، در کاربردهای صنعتی

33

SKYPER 42 LJ R (coated)

25

1700

درایو IGBT در مدارهای پل 3 فاز، در کاربردهای صنعتی

34

SKYPER 42 LJ R

25

1200

اینورترهای خورشیدی، منابع تغذیه، درایو موتور

35

Board 2 // 4S SKYPER 42 R

30

1200

اینورترهای خورشیدی، منابع تغذیه، درایو موتور

36

Board 2 // 3S Skyper 42 R

30

1700

برد آداپتور برای درایور SKYPER  IGBT در مدار پل برای کاربردهای صنعتی، ولتاژ باس DC تا 1000 ولت

37

SKYPER 42 R

30

1700

درایو IGBT در مدارهای پل 3 فاز، در کاربردهای صنعتی        ولتاژ باس DC تا 1200 ولت

38

Board 2 generic SKYPER 42 R

30

1700

برد آداپتور برای درایور SKYPER  IGBT در مدار پل برای کاربردهای صنعتی، ولتاژ باس DC تا 1200 ولت

39

Board 63 GB SKYPER 42 R

30

1700

برد آداپتور برای درایور SKYPER IGBT در مدار پل برای کاربردهای صنعتی ، ولتاژ باس DC تا 1200 ولت                    PCB با آبکاری طلا

40

Board 63 GB SKYPER 42 R

41

Board 93 GB SKYPER 42 R

42

SKHIT 01 R

400

480

مبدل  DC-link با مدار شارژ

43

SKHI 23/17 R

800

1700

SMPF فرکانس بالا، چاپر ترمز، پل های نامتفارن، UPS توان بالا