یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

تریستور Y60KPE | تریستور Techsem | تریستور دیسکی | تریستور رکتیفایر| تریستور تچ سم

تریستور Y60KPE | تریستور Techsem | تریستور دیسکی | تریستور رکتیفایر| تریستور تچ سم

ولتاژ: 1800ولت
جریان: 1800آمپر

 

 

شرکت سازنده:TECHSEM
 

تریستور رکتیفایر