یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

فیوز 2800 آمپر | فیوز 1100 ولت | فست فیوز | فیوز حفاظت تریستور | فیوز کوره القایی | فیوز چهار پیچ | فیوز تک پیچ

 فیوز 2800 آمپر | فیوز 1100 ولت | فست فیوز | فیوز حفاظت تریستور | فیوز کوره القایی | فیوز چهار پیچ | فیوز تک پیچ