یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKKQ 560/14E | SKKQ 560/18E | تریستور دوبل | ماژول تریستور | ماژول سمیکرون

 

سمیاستارت
تریستور آنتی پارالل برای راه اندازی نرم

ولتاژ: 1400-1800 ولت
جریان: 560 آمپر

پارت نامبر:
08890100
08890105

وزن خالص: 0/53 کیلوگرم
کارخانه سازنده: سمیکرون

کاربردها:
راه اندازهای نرم