یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKKQ 3000/14E | SKKQ 3000/18E | تریستور دوبل | ماژول تریستور | ماژول سمیکرون

سمیاستارت 3
تریستور آنتی پارالل برای راه اندازی نرم

ولتاژ: 1400 - 1800 ولت
جریان: 3080 آمپر

پارت نامبر:
08890090
08890095

وزن خالص: 3/3 کیلوگرم
کارخانه سازنده: سمیکرون


کاربردها:
راه اندازهای نرم