یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKKT 57/08 E | SKKT 57/12 E | SKKT 57/14 E | SKKT 57/18 E | تریستور دوبل | ماژول تریستور | ماژول سمیکرون

سمیپک 1
ماژول تریستور

SKKT 57/08 E | SKKT 57/12 E | SKKT 57/14 E | SKKT 57/18 E | تریستور دوبل | ماژول تریستور | ماژول سمیکرون
ولتاژ: 800 -1800 ولت
جریان: 50 آمپر

پارت نامبر:
07897321
07897331
07897341
07897351
07897361

وزن خالص: 0/095 کیلوگرم

کاربردها:
کنترل موتور DC
کنترل دما
تنظیم نور حرفه ای