یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKKT 162/08 E | SKKT 162/12 E | SKKT 162/14 E | SKKT 162/16 E | SKKT 162/18 E | تریستور دوبل | ماژول تریستور | ماژول سمیکرون

سمیپک 2
ماژول تریستور

 SKKT 162/08 E | SKKT 162/12 E | SKKT 162/14 E | SKKT 162/16 E | SKKT 162/18 E | تریستور دوبل | ماژول تریستور | ماژول سمیکرون
ولتاژ: 800-1800 ولت
جریان: 156 آمپر

پارت نامبر:
07894100
07894110
07894120
07894130
07894140

وزن خالص: 0/16 کیلوگرم
کارخانه سازنده: سمیکرون
کاربردها:
کنترل موتور DC
کنترل دما
تنظیم نور حرفه ای