یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKKD 26/08 | SKKD 26/12 | SKKD 26/16 | دیود دوبل | ماژول دیود | ماژول سمیکرون

ماژول دوبل دیود

ولتاژ: 600- 1600ولت
جریان: 25 آمپر