یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

MDS200-16-221H5 | پل دیود | ماژول دیود | ماژول TECHSEM

ولتاژ: 1600ولت
جریان: 200 آمپر
کاربردها:
اینورترها
کوره های القایی
چاپرها