یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

FD200R12KE3P | ماژول infineon | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی

  FD200R12KE3P | ماژول infineon | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی