یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKM75 | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی | ماژول سمیکرون | ماژول Semikron

SKM75 | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی | ماژول سمیکرون | ماژول Semikron SKM75GAL 063 D, SKM 75GAL 063 D, SKM75 GAL 063 D, SKM 75 GAL063 D, SKM75GAL063 D, SKM 75GAL063D, SKM 75 GAL 063D, SKM 75GAL063 D, SKM 75 GAL063D
 SKM 75 GB 12T4, SKM 75 GB12T4, SKM 75GB12 T 4, SKM 75 GB 12 T4, SKM75GB 12 T 4, SKM75 GB 12 T 4, SKM 75 GB 12

T 4, SKM 75GB12T4, SKM 75GB 12 T 4, SKM75GB12T 4

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی 
3.IGBT ای جی بی تی برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین برقی