یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKM150 | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی | ماژول سمیکرون | ماژول Semikron

SKM150 | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی | ماژول سمیکرون | ماژول Semikron

 SKM150GAL12T 4, SKM150GAL 12 T 4, SKM 150 GAL12T 4, SKM 150GAL 12 T 4, SKM 150GAL12 T 4, SKM150GAL12 T 4, SKM 150 GAL 12 T4, SKM 150 GAL 12T 4, SKM 150GAL12T4, SKM 150 GAL12 T 4
 SKM 150 GAL12 V, SKM 150GAL 12 V, SKM 150 GAL12V, SKM150GAL12 V, SKM150 GAL 12 V, SKM 150 GAL 12V, SKM 150GAL12V, SKM 150GAL12 V, SKM150GAL 12

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی 
3.IGBT ای جی بی تی برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین برقی